Jana Čechráková

Blog

Upevňování změny v životě

Vždy, když se setkám se svými klienty, ptám se, co je nového ve vašem životě? Co se změnilo? Jak se cítíte? Každý krůček je důležitý! A ano, někdy je změna velká a někdy je to jen ten krůček. Ale i ten krůček se počítá.

Je nutné si uvědomit, že každou změnu, která projde naší psychikou, naší úrovní vnímání, je potřeba zapracovat do našeho každodenního života. Je nutné upevňovat změny v životě a utvrzovat se v nových nastaveních a přesvědčeních!

změny v životě

Uvedu příklad: pracujeme s klientkou na změně vnímání svého dětství, nejčastěji používám techniku EFT a dále jiné metody jako práce s vnitřním dítětem apod.

Ona se vidí jako nešťastné dítě, které nedostalo žádnou projevenou lásku. Zdůrazňuji projevenou, protože rodiče ji vlastně měli rádi, ale láska v jejich pojetí spočívala v důrazu na vzdělání a plnění školních povinností. Dítě je osamocené, nucené do učení, od jeho úspěchu ve škole se odvíjí dokonce i jeho hodnota – pokud mu to jde ve škole, rodiče ho přijímají, pokud ne, rodiče jsou nespokojeni a dávají mu najevo, že není pro ně dost dobré.

Hloubkovou prací sytíme pocity lásky a sebepřijetí. Je to krásné, klientka je štěstím bez sebe, neboť si uvědomuje, že toto celý život hledala u svých partnerů a nenacházela. Odchází velmi šťastná a spokojená.

Jak na upevňování změny v životě?

Ale tímto to nekončí, naopak úplně začíná. Je potřeba si každý den uvědomovat svoji lásku k sobě samé, svoji laskavost ke svým chybám, ke svým potřebám i pocitům. Uvědomovat si, že je dostatečně dobrá taková, jaká je.

Někdy je skutečně změna velmi rychlá a výrazná, ale někdy je to běh na delší trať a je nutné si tuto změnu neustále připomínat. Jde o to, že zvyk je skutečně železná košile. A abychom se v každodenních starostech nedostali zase zpátky, je nutné měnit návyky, myšlenky i emoce!

Vydat se na změnu vnitřního světa se vždy vyplatí. Je to skutečně nejlepší investice. Při své práci využívám práci s emocemi – EFT, kvantové čištění a jiné metody založené na práci s vlastním prožíváním.