Kvantová terapie

Technika Kvantového Doteku Matrixu (TKDM)

To, co znali lidé již v dávných dobách (Kabala, Bhagavadgíta, Bible, Súfijské učení Koránu a další), dnes začíná pomalu vysvětlovat i věda, jde konkrétně o kvantovou fyziku (fyziku možností). Tvrdí, že jakýkoliv předmět není přesně určená věc, ale skládá se z možností. Možností pro vědomí, aby si vybralo. Vědomí jsme však my sami – tzn. my sami si vybíráme naši vlastní skutečnost.

Co je kvantová terapie? A jaký je průběh kvantového působení?

Během kvantové terapie jde o přetváření Vaší mysli, její rozšíření a následné zboření hranic. Jde o to, získat prožitek toho, že jsme tvůrci – tvůrci svého života. V okamžiku, kdy se naše mysl rozšíří natolik, že obsáhne realitu nového prožitku, už se nikdy její hranice nevrátí úplně do předchozího stavu starého pohledu na svět. Vlastně vše, co nově vidíte, existovalo vždy, jenom jste to nemohli vidět přes hranice, které jste si postavili. Vše je kolem nás, avšak někdy nám mnoho z toho nezapadá do naší reality, a tak se to pro nás stává neviditelným. Pokud však hranice posuneme, na každém kroku uvidíme výsledky své nové reality, důkazy o tom, že to tak skutečně je. Toto je váš nový život, toto je váš nový způsob myšlení.

Ten, kdo chce být v životě tvůrcem, musí plně přebrat zodpovědnost za svůj život. Vše „dobré“ i vše „špatné“ ve svém životě jsme si stvořili sami. A to je přece skvělé, protože díky tomu můžeme vše také změnit a ovlivňovat.

Při řešení konkrétních situací, vztahů, nemocí, fóbií apod. pracujeme v TKDM s emocemi, neboť emoce jsou hybatelé, přitahující a zhmotňující naše myšlenky, přání a věci v našich životech. Pokud své emoce ovlivňuji já, mám svobodu se rozhodnout. Pokud emoce ovlivňují mne, moje reakce jsou na úrovni plazího mozku – útok, útěk, ustrnutí. Z těchto důvodů je důležité tzv. čištění (vybití emočních nábojů), což lze chápat také jako nastavení nové reality, ve které omezující bloky jednoduše nemají již žádný prostor!

S čím vám může technika kvantového doteku matrixu pomoci?

Možnosti kvantové terapie jsou neomezené, řešit lze např. mezilidské vztahy, strachy, fobie, bolesti, nemoci, stres ale také dosažení vysněných cílů, hojnosti, zdraví, štěstí a mnoho jiného.