Jana Čechráková

Psychohygiena – meditace
Blog

Vztahy v rodině často předurčují naše vnímání mezilidských vztahů

Jistě každý z nás z vlastní zkušenosti poznal, jak moc důležité jsou dobré mezilidské vztahy pro kvalitu našeho života.

Mezi lidmi a v interakci s nimi jsme den co den. Žijeme s lidmi v jedné domácnosti, pracujeme s lidmi ve firmách, potkáváme se se známými i neznámými lidmi.

Vztahy v rodině – máma a táta

2 lidé v našem životě zabírají ovšem důležitější místo než ti ostatní (aspoň z terapeutického hlediska) – ano, jsou to naši rodiče, máma a táta, přesně v tomto pořadí.

Od našich vztahů s mámou a tátou se totiž odvíjejí vztahy s našimi životními partnery. Nezřídka si lidé uvědomí, že jejich protějšek se vlastně chová stejně jako jejich máma nebo táta. Bohužel nejčastěji v situacích, kterým by se raději vyhnuli.

Nedávno má klientka řešila problém ve vztahu, její partner ji sice měl rád, ale vlastně si jí moc nevšímal a žil si takový svůj život vedle toho její. Samozřejmě, že pro ženu je takový typ vztahu nevyživující a zraňující. Netrvalo dlouho a ve společné práci jsme se dostaly logicky ke vztahu s otcem. Jak to vypadalo v jejím dětství? Zajímal se o ni její otec? Dával ji najevo, že je pro něj důležitá, že ho zajímá? Asi jste pochopili, že ne, otec v rodině sice byl přítomný fyzicky, ale vlastně jako by tam nebyl. Rozhodně tam nebyl pro svou dceru. Bylo tedy potřeba nejdříve uzdravit vztah s otcem tak, aby se přepsaly staré vzorce chování a prožívání. Na další schůzce mi klientka nadšeně vyprávěla, jakou změnou prochází její vztah s přítelem.

Vztahy a práce na sobě

Pokud někdo z vás není spokojený ve vztahu, zkuste si uvědomit, jak se v něm cítíte, co prožíváte za konkrétní emoci, jak vám v tom vztahu vlastně je. Pokud najdete a pojmenujete své prožívání, podívejte se na stejné emoce do dětství, k rodičům. Nacházíte tam stejné pocity? Vybavují se vám obrazy svého dětství, které ve vás vyvolávají negativní prožívání? Nebo jen co zabrousíte pozorností do dětství, již vám tečou slzy? A nebo o svém dětství nechcete ani slyšet, vždyť vám dalo takovou námahu na něj zapomenout?

Bohužel naše stará zranění s námi pořád jsou, dokud je neuzdravíme. Nepomůže ani pokus o vytěsňování, takto to v našem životě nefunguje. Stará zranění může otupit čas, ale sama nezmizí. Už tolikrát jsem ve své praxi slyšela: „Tohle už mám vyřešené!“


Se svými klienty pracuji na uzdravování jejich zranění (ať už jsou jakákoliv) pomocí techniky EFT, kvantovým čištěním, přepisem limbického otisku apod. Každá terapie je individuální, vždy je šitá na míru klientovi!

Pracujte na sobě – vždyť jde o kvalitu prožívání vašeho života!