Jak změnit svého muže? Vyřešte partnerskou či manželskou krizi.

Možná patříte k ženám, které očekávaly, že se jejich muž manželstvím a rodinným životem změní. Před svatbou jste tolerovala některé mužovy projevy a chování, ale po pár společně prožitých letech jste nespokojená…

Milé dámy, dobrá zpráva je, že můžete své muže změnit, ale předchází tomu změna vaše, vašeho postoje k němu, vašeho chování, vaší úcty. Není možné v těchto pár odstavcích vyjádřit vše, co byste pro svou změnu potřebovala, ale alespoň pár nových, lepších reakcí, může posunout váš vztah kupředu a blíže k vašemu společnému štěstí.

Příklad: Manžel otevře ledničku a hledá hořčici, nenachází. Ještě jednou se podívá, ale opravdu, v ledničce hořčice není. A tak volá: „Irenko, kam jsi dala hořčici?“ A jeho žena z vedlejšího pokoje volá: „Je v ledničce, jako vždycky!“ Muž ještě jednou otevře lednici. Že by ji přehlédl? Ne, opravdu tam žádná není. Volá: „Irenko, v lednici nic není!“ Jeho žena přijde, otevře ledničku a vyndá z jejích útrob hořčici! Současně obrátí oči v sloup. „Nechápu, že ji nevidíš….“ a vrací se ke své práci. Jak to, že ve hře na schovávanou ženy vždycky vyhrají? 

Takových příkladů je mnoho. Nelze pochybovat, že ženy a muži se liší. A to dost podstatně.

Důležitá pravidla nezbytná ke vzájemnému harmonickému soužití muže a ženy v manželství či partnerském vztahu:

  1. Muž je muž, nikoli vaše přítelkyně!
  2. Nepřemýšlí stejně jako vy a nikdy tak přemýšlet nebude!
  3. Jste si rovní, ale nejste stejní!

Třetí bod je velice důležitý. Nechci zde psát o tom, jak se liší ženský a mužský mozek, o kolik více pracuje u mužů levá hemisféra a naopak. My ženy přece víme, že jsme jiné, ale proč je to takový problém ve vztahu? Pokud ženy poznají, jak muži fungují, velice jim to pomůže vybudovat uspokojivější vztah. Bohužel dnešní společnost ženám v tomto směru rozhodně nepomáhá. 

Pro jakoukoliv změnu je nutné změnit svoje myšlení. Proto, pokud jste se rozhodla pro zlepšení Vašeho manželství a vztahu něco udělat, zhodnoťte současnou situaci, popište, jak to u vás doma funguje. Co u vás způsobuje manželské krize? Pokud narazíte na nějaký problém, o kterém se vždy s mužem přete nebo vás vytáčí, uvědomte si, co vždycky říkáte a jak reagujete. Připravte se na jinou reakci, než je obvyklé a promyslete si ji. Je nutné, abyste se při této změně tvářila a chovala přirozeně, v souladu s tím, co říkáte. Je nutné vyjet ze „starých kolejí“ a přejít na jinou reakci, když ta stará nefunguje!!! Ženy mají ve vztahu s mužem velkou moc, buďte moudré a používejte veškerou svou ženskou moudrost ke zvýšení svého štěstí.

A co je to vlastně to ženské štěstí ve vztahu s mužem? Co žena potřebuje?

Myslím, že většina žen ve svém vztahu potřebuje hlavně toto:

  1. Žena potřebuje něžnou lásku.
  2. Žena potřebuje otevřenou a upřímnou komunikaci.
  3. Žena potřebuje vnímat rodinnou oddanost.

Možná, že některé z vás by doplnily další body, ale jsem přesvědčena, že tyto 3 oblasti je nutné naplnit u všech žen tak, aby byly spokojené se svým mužem.

A co muži? Co oni potřebují ve vztahu se ženou?

Hledala jsem tyto potřeby v textech, které napsal muž, až jsem našla tyto:

1. Muž potřebuje být uznáván.

Uznání a úcta je nesmírně důležitá pro všechny lidské bytosti. Pro muže je ovšem zásadní. Když ji nemají, stáhnou se do pozadí a promění se v bramboru na gauči. Zkuste si uvědomit, že v dnešním světě ženy zvládají mnoho věcí, dosahují úspěchu rychleji, zastávají významné funkce. Pokud má muž pocit, že se ženě nevyrovná, že jej žena kritizuje, nebude se snažit pomáhat ji. Sedne si po práci k televizi a jeho žena pobíhá po bytě, neboť je toho tolik, co je potřeba ještě udělat. 

Neznamená to, že muž, kterého si žena váží, si k televizi nesedne, ale je unesen tím, co všechno žena stihne a nabídne jí pomoc. Úcta je pro muže číslo 1! Malý chlapec chtěl také potěšit maminku, dospělý muž je na tom podobně, jen už nechce potěšit maminku, ale svou ženu. Potřebuje cítit, že je pro svět své ženy důležitý. Pokud úcta schází, není na čem stavět, neboť úcta je základ vztahu. Bez úcty muž zůstane ve své skořápce a nebude riskovat lásku, protože by ho to mohlo zranit.

2. Muž potřebuje být potřebný.

Kolik máte, milé ženy, přátel? Lidí, se kterými se pravidelně setkáváte, se kterými rády trávíte svůj čas? A kolik jich má váš muž? Většinou má muž jen jednoho opravdu dobrého přítele nebo žádného. Má třeba mnoho lidí kolem sebe, ale ani jednoho opravdu dobrého přítele. Muž tedy potřebuje, aby ho někdo potřeboval, a ne jen tak někdo. Váš muž potřebuje, abyste ho potřebovala vy! Pokud svému muži dáte najevo, že ho potřebujete, uvolníte v něm přirozenou touhu zaopatřovat vás, pomáhat a řešit problémy. Je to pro něj zcela přirozené a jde mu to velmi dobře. Pokud ovšem jeho potřebu řešit problémy zablokujete, bude mít pocit, že ho nepotřebujete, že ho shazujete a kritizujete a stáhne se do sebe.

Příklad: Je večer, potřebujete udělat večeři a dcera ještě nemá napsaný úkol, se kterým potřebuje pomoci. Když manžel přijde domů, přivítáte jej: „To jsem ráda, že už jsi doma. Já mám dnes tolik práce a ještě nemám hotovou večeři. Až se převlékneš, mohl bys, prosím, pomoci dceři s úkolem? Zvládneme tak vše mnohem lépe a dcera se dostane do postele včas a my budeme mít dost prostoru pro sebe.“ Moudrá žena naznačí muži, že ho ráda vidí, že má těžký den a potřebuje konkrétní pomoc. Nakonec mu slíbí odměnu – společně strávený čas nerušený dětmi. To je to, na čem muži záleží nejvíc. Na oplátku dostane šťastného muže, který se těší domů, ví, že je co platný a pomůže se vším, co jen může. 

Slova jsou mocná a navíc nic nestojí. Je potřeba odhodit pýchu a jednat moudře pro blaho celé rodiny. Buďte výkonná a nezávislá, ale ne zas tak moc výkonná a nezávislá, neboť váš muž potřebuje vědět, že má místo ve vašem světě, ve vašem domě a ve vaší náruči!

3. Muž potřebuje být naplněn.

Ano, mám na mysli sexuální naplnění. A naplňující sex lze nalézt jen v pevném svazku, jde o naplnění emocionální i fyzické. Sexuální naplnění potvrzuje muže v jádru jeho bytosti – potvrzuje jeho mužství. Prohlubuje jeho touhu vás chránit, pečovat o vás, milovat vás a zajišťovat vás. Pokud bude muž sexuálně naplněn, nebude zranitelný a nebude hledat to, co se mu nedostává v náručí jiné ženy. 

Pro drtivou většinu žen není sex prioritou (neříkám ale, že není důležitý), nicméně pro muže prioritou je! Proto si udělejte čas pro tuto důležitou oblast vašeho vztahu!

Na závěr tohoto zjednodušeného „návodu“ – jak změnit muže – malé shrnutí:

Vyznat se v muži není tak strašně složité. Na rozdíl od žen to muži mají mnohem složitější  – vyznat se v nás, v ženách. Proto si uvědomte: váš muž chce být dobrým manželem či partnerem. Chce vás uspokojit, nicméně neví, jak na to a potřebuje vaši pomoc! Řekněte mu to! Stručně, jasně, srozumitelně! Hovořte s ním v úctě, vyjádřete mu, jak jste s ním ráda, požádejte o konkrétní pomoc a slibte mu „odměnu“.

Hodně štěstí!

Každá manželská či partnerská krize má řešení – nebojte se požádat o pomoc

Pokud o to budete stát, můžeme si popovídat o vašem partnerství či manželství v rámci mých terapií. Společně nebo s každým zvlášť. Je důležité přijít na to, v čem tkví jádro problému – a otevřít témata, s kterými jste nespokojená, dovolit si o nich uvažovat, protože pak bude řešení mnohem čitelnější.

Pokud vás to zajímá, přečtěte si další článek na téma krize v manželství.

Mohlo by Vás také zajímat


Jak se zbavit nervozity a strachu?

V dnešním článku probereme velmi důležité téma, které zajímá mnoho čtenářů mého webu i mých klientů. Ať už se mi s tímto problémem svěří v mé praxi, na facebooku nebo v online poradně. Tím tématem je nervozita, nepříjemný strašák, který na nás v určité individuální míře číhá před jakýmkoliv větším či menším úkolem. Hlavně když se máme projevit v nejrůznějších […]

Pokračovat.

Psychohygiena

Mnohokrát jsem psala o tom, jak důležité je pracovat na svých vnitřních limitujících přesvědčeních, nefunkčních vzorcích chování, neodžitých traumatech a kostlivcích. Práce na sobě se vždy vyplatí a má hluboký význam pro kvalitu prožívání našeho života. Člověk v dnešní době musí čelit mnoha nástrahám a stresům v každodenním životě. Od dýchání nekvalitního vzduchu, přes městský hluk a smog, davy lidí, kupu starostí […]

Pokračovat.

Práce s podvědomím pomocí Psych-K

Již jsem několikrát psala o tom, jak funguje naše podvědomí. O tom, že většina našeho mozku, ta, která nás ovládá svými podvědomými programy a přesvědčeními, je podvědomá část, tzn. my si neuvědomujeme, proč se chováme zrovna tak, jak se chováme. Jen velmi malou část mozku zabírá naše vědomí, tzn. to je ta logika, to, co vidíme, slyšíme apod.  Je to […]

Pokračovat.

Sebeláska – první krůčky na cestě k porozumění vůči sobě samým

Za jedno z nejdůležitějších témat, kterému se chci i v budoucích článcích věnovat, považuji téma sebelásky. A to z jednoho prostého důvodu – neboť sebeláska je základem spokojeného a šťastného života každého z nás! Navíc dle mé zkušenosti z praxe jako terapeutky kvantovou metodou či EFT jsem dospěla k závěru, že téměř každý problém, se kterým se klient na mne obrátí, začíná právě u sebelásky. Co je […]

Pokračovat.

Proč diety nefungují? Protože hubnutí začíná v hlavě!

Na začátku každého nového roku je otázka hubnutí velmi aktuální. Mnoho lidí si dává velká předsevzetí a mnoho lidí každý rok dokonce ta stejná. K těm nejčastějším patří ZHUBNOUT! Dobře, ale co s tím, když jste již vyzkoušeli množství zaručených diet a preparátů na hubnutí. Co s tím, když máte za sebou úpravu jídelníčku, sportujete, ale přesto výsledek není z dlouhodobého […]

Pokračovat.

Časté zapomínání

Nikdo z nás není dokonalý, aby si pamatoval všechno, co kdy udělal nebo má zrovna udělat. Zapomínání je úplně normální obranným mechanismem člověka, který zajišťuje, abychom nebyli přehlceni nedůležitými informacemi, termíny, čísly, jmény, barvami, situacemi… Zcela jiné je to však v případě, kdy zapomínáme často a kdy se nejedná zcela o nedůležité věci, ale naopak o to, kde jsme třeba […]

Pokračovat.

Sledujte můj Facebook


Zaslání nezávazného dotazu do Online poradny