Jana Čechráková

eft – 2 úrovně
Blog

2 úrovně EFT – lze techniku EFT provádět svépomocí nebo jen s terapeutem?

eft – 2 úrovně

Metoda EFT je úžasným nástrojem, který kombinuje východní akupresuru (poklep na akupresurní body) s moderní psychologií. Její výsledky jsou vždy skvělé. Opravdu velmi ráda tuto techniku používám ve své praxi.

Často se mně klienti ptají, zda je možné, aby použili poklepávání i oni samotní. Ano, je to možné. Je však nutné si uvědomit, že v EFT existují 2 úrovně práce s naší psychikou:

EFT – 1. základní úroveň

1. úroveň je základní, jde o poměrně jednoduchou záležitost, tzn. naučit se postup mechanického poklepávání na dané body na obličeji a horní polovině těla a současně popsat aktuální pocit či projev v těle a jejich souvislost s realitou.

Tato úroveň má však jedno úskalí a tou je úvodní pojmenování problému. V EFT používáme formu, např.: I přesto, že cítím strach, že mě ten pes pokouše, mám se ráda a přijímám se.

Důležité je, abychom našli emoci nebo projev v těle a k tomu přiřadili druhou část věty, tzn. z čeho mám strach nebo smutek nebo čeho lituji apod. Háček bývá u strachu, neboť často to, čeho se opravdu bojíme, je nám na první pohled skryto. V příkladu se psem jsem použila konkrétní důvod strachu, že mě ten pes pokouše. Nebo mám strach, že se v noci vzbudím a budu ráno unavená. Snažíme se najít konkrétní důvod strachu.

Tato úroveň může zmírnit nebo zcela odstranit aktuální nepříjemné pocity či projevy těla včetně bolestí, ale jste pořád jen na povrchu. Jde jen o aktuální cítění. Nejdete do hloubky a tudíž nehledáte příčiny problému (vzorce chování). Obvykle se pocity nebo vzorce dále objevují či vrací pořád dokola.

EFT – 2. profesionální úroveň

2. úroveň je profesionální. Tato úroveň patří do rukou zkušeným terapeutům, kteří mají dlouhodobou praxi s prací tohoto druhu. Tato úroveň hledá kořeny problému. Po jejich odstranění problém či nějaký vzorec chování vymizí zcela, neboť náš mozek již nemá informace, které by generovaly původní emoce nebo vzorce chování. Taková práce se často vrací do minulých zážitků, zkušeností, vztahů, do dětství, k rodičům apod. V těchto minulých zkušenostech leží převážná část našeho pohledu na svět a našich přesvědčení, podle kterých podvědomě žijeme. Nejde o nic jiného, než najít tyto „kořeny“ a pozměnit naše vnímání k daným zkušenostem. Náš mozek se mění a my s ním 🙂

Tato úroveň vyžaduje, aby se klient soustředil na svůj problém a ostatní nechal na práci svému terapeutovi, který je zodpovědný za průběh práce. Není zainteresovaný do problému a vede svého  klienta k cíli.

EFT je metoda, která dokonce nevyžaduje vaši víru v proces. Funguje vždy a dokonce i u lidí, kteří nejsou přesvědčeni o její síle. I toto mi mnohokrát ověřila praxe. Podmínkou je pouze ochota a koncentrace klienta na jeho vnitřní proces.

Vyzkoušejte EFT i vy.